Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Piyasadan haberler

BJKAS… 24.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında özetle, Global Menajerlik Ltd. Şti. tarafından Şirket aleyhine 2.001.253,4 Avro tutarında alacak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde itirazın iptali ve iflas davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir.

BJKAS… 24.01.2023 tarihli özel

BJKAS… 24.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında özetle, Global Menajerlik Ltd. Şti. tarafından Şirket aleyhine 2.001.253,4 Avro tutarında alacak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde itirazın iptali ve iflas davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir. Bu karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf mahkemesi tarafından yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiş olup dava İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam etmektedir. 25.01.2024 tarihli duruşmada takip konusu alacağın varlığı konusunda rapor hazırlanmak üzere dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir. Bir sonraki duruşma 06.06.2024 tarihinde yapılacaktır.

EYGYO… Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2023 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplam 509.245,44 TL (KDV hariç) kiralama, 881.165.366,94 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.

GESAN… Şirket, TANRIVERDİ MENSUCAT SAN. A.Ş. ile, Ankara İli Polatlı İlçesinde bulunan arazilerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşma sağlamış olup sözleşme aşamasına geçilmiştir. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 3.950.000, -USD'dir. (Üç milyon dokuz yüz elli bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 119.843.000, -TL)

GLCVY… Şirket, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 29/01/2024 tarihinde satışa çıkarılan 6 portföyden toplamda 108 milyon TL anaparaya sahip, Tarım segmentinde yer alan bir portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 21 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.

HATSN… 15.10.2023 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, müşteri ve sorumlu uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda dün itibari ile 4.021.000,00 USD (yaklaşık 121.994.727,40 TL, 29/01/2024 TCMB satış kuru alınmıştır) tutarına ulaşmıştır. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %10,77'dir. (0,1077)

KCAER… Şirket 2024 yılı ihracat performansına güçlü başlamış, yılbaşından bugüne MENA ve Amerika kıtasından ağırlıklı olarak enerji sektörüne yönelik toplam 27.276.513 Amerikan doları tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştır.

MIPAZ… TETMT… MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("GSYF"), Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'de ("TETMT") sahip olduğu ve TETMT'nin ödenmiş sermayesinin 454.220,96 TL nominal değerli 45.421.096 adet ve %40,6 oranında payın;                                                                                                             

– %5,3 oranında 59.488,99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu payın,                                                        – %35,3 oranında 394.721,97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu payın, şirkete devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir.                                                                                     Bu kapsamda toplam 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştır.

PRDGS… Şirketin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (ARF Bio)'nin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 147.337.401.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 182.537.401.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 35.200.000.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 8.800.000.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplamda 44.000.000.-TL nominal değerli (B) grubu payların ilk halka arzına ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle Arf Bio tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun, dosyada yer alan birtakım eksiklikler sebebiyle işlemden kaldırıldığı ve eksiklerin giderilmesini takiben başvurunun güncelleneceği bildirilmiştir.

TCELL… Şirket Yönetim Kurulu, Şirket süreçlerinin odaklı ve verimli yönetimi odağı ile bir veri merkezi şirketi kurulmasına karar vermiştir. Tamamı Şirkete ait olacak söz konusu şirket; veri işleme, veri analizi, veri saklama, sunucu barındırma, sunucu kiralama, bulut çözümleri ile bilgisayar programlama alanlarında faaliyet gösterecek olup, başlangıç sermayesi 250.000 TL olacaktır. Şirketimiz nezdinde yer alan veri merkezi operasyonları bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devredilecektir.

Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı